Gratis verzending vanaf  € 99

Keuze uit ruim 200 producten

Privacy & Cookies

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Caren Skin Care

De site shop.carenskincare.nl is een site van Caren Skin Care. Caren Skin Care beschermt de privacy van de bezoeker van deze website. Alle privacygevoelige informatie die de bezoeker via de website verstrekt, valt onder dit privacy statement.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

 1. Caren Skin Care gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
 2. Caren Skin Care gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden.
 3. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 4. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
 5. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Google Analytics

 1. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.
 2. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren.
 3. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van betreffende computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
 4. Wij hebben hier geen invloed op en kunnen om deze reden hier geen verantwoording voor nemen.
 5. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 6. Hier is meer te lezen over het privacybeleid van Google: (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).
 7. Hier kun je meer lezen (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl) over het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
 8. Wil je dat je klikgedrag niet wordt bijgehouden? Dan kan je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor De Online Kliniek.
 9. Je kan de browser-plugin hier downloaden.

 

Verkorte informatie
Van bezoekers aan deze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals het aantal keren dat de verschillende pagina’s worden opgevraagd. Het doel hiervan is de inrichting van de website te kunnen optimaliseren. Normaliter zijn dergelijke algemene gegevens niet tot een persoon te herleiden.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die specifiek op hen gerichte informatie willen ontsluiten, dienen een account aan te maken. Daarbij moeten enkele persoonsgegevens worden ingevuld. Ook bezoekers die zich op de site willen opgeven voor een cursus, seminar of ander evenement, geven daarbij persoonsgegevens op. Caren Skin Care behandelt deze gegevens als strikt vertrouwelijk. De gegevens zullen worden gebruikt om de aangevraagde dienst mogelijk te maken (zoals toegang krijgen tot bepaalde informatie op de site of ingedeeld worden voor een bepaald evenement) en om de betreffende personen op te hoogte te houden van relevante ontwikkelingen via (elektronische) (nieuws)brieven. In geen geval worden de gegevens aan derden verstrekt, tenzij de wet dit voorschrijft.

U kunt Caren Skin Care te allen tijde verzoeken uw persoonlijke gegevens uit de database te verwijderen, dan wel u uit te schrijven voor (nieuws)brieven. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected]

 

Uitgebreide informatie – Juridische gronden

Hieronder informeren wij u over de wijze waarop wij op basis van juridische gronden, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, met uw persoonlijke gegevens omgaan. De AVG is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens; ook wanneer het rechtspersonen betreft waarvan contactpersonen zijn gekoppeld aan het desbetreffende bedrijf.

We hebben uw gegevens nodig vanwege de relatie tussen u en ons bij het bestellen van onze producten, het schriftelijk beantwoorden van vragen over onze producten en het eventueel toesturen van aanvullende informatie over onze producten. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Bij het gebruik van uw gegevens moet u denken aan de volgende doeleinden:

 • Aanbieden en afleveren van goederen
  • Afhandeling van aangevraagde informatie
  • Promotionele doeleinden
  • Registreren van online-bezoekersgegevens
  • Persoonlijke contact
  • Nieuwsbrieven

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Caren Skin Care respecteert uw privacy. Uw gegevens staan alleen ter beschikking van uzelf, en van de personen die werkzaam zijn bij Caren Skin Care. Uw gegevens stellen wij alleen beschikbaar aan andere partijen wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening of, wanneer vereist, instanties zoals de Belastingdienst en incassobureaus. Het betreft o.a. ook partijen als: bezorgpartners, leveranciers, productondersteuning en betaalpartners.

 

Welke gegevens bewaren wij van u?

Om onze producten te kunnen aanbieden en/of afleveren, hebben wij uw naam, adres, telefoonnummer, bankrekening-/creditcardnummer, gegevens over bestelde producten en uw e-mailadres nodig.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ter beveiliging van de toegang op onze website maken wij gebruik van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. U kiest zelf uw gebruikersnaam, ontvangt na goedkeuring van uw aanvraag een wachtwoord, waarna u in uw account zelf een veilig wachtwoord kunt opgeven.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt. In voorkomende gevallen dienen wij uw gegevens te bewaren conform de wettelijke financiële bewaarplicht.

 

Inzage van uw persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens schriftelijk in te zien. U kunt uw verzoek meedelen aan Caren Skin Care met de vraag welke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Binnen vier weken ontvangt u van ons schriftelijk bericht. U kunt ons desgewenst verzoeken uw gegevens te corrigeren, aan te vullen dan wel te verwijderen. Het verwijderen van o.a. betaalhistorie is niet mogelijk in verband met de wettelijke bewaarplicht.

 

Verwijderen persoonsgegevens

U kunt ons altijd kenbaar maken dat u uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden. Wanneer gewenst verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen. Wat betreft onze nieuwsbrieven en e-mailaanbiedingen is het mogelijk om u via e-mail uit te schrijven via [email protected].

 

Contact

Als u vragen heeft over dit document, u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, dan kunt u contact opnemen met Caren Skin Care  via [email protected]

Om zeker te zijn dat wij met de juiste persoon te maken hebben, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit met zekerheid vast te stellen. Dat doen wij ook bij onduidelijke verzoeken.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om in dit document wijzigingen aan te brengen. Wij adviseren u daarom dit document bij regelmaat te raadplegen op eventuele wijzigingen. Dit document is in werking getreden op 01 april 2020 en vervangt alle voorgaande versies.

Gratis Verzending

Op alle bestellingen boven € 99

Gratis product advies

Stuur een WhatsApp berichtje

De beste producten

Wereldwijde selectie

100% Veilig Afrekenen

iDeal / PayPal / MasterCard / Visa